Privacy Statement

Kentekenscan.nl is onderdeel van OMG/Netdirect B.V. Kentekenscan.nl is gevestigd aan de Atoomweg 63, 3542 AA in Utrecht (Nederland). Dit privacy statement is van toepassing op al uw downloads en aanvragen die tot stand zijn gekomen via Kentekenscan.nl. Kentekenscan.nl legt in het kader van haar dienstverlening uw gegevens vast en gebruikt deze voor meerdere marketingdoeleinden.


Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG)
Het is voor Kentekenscan.nl enorm belangrijk dat uw gegevens op een zo correct mogelijke wijze en met grote zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om die reden houdt Kentekenscan.nl zich aan de regels die worden gesteld door de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG).

Kentekenscan.nl legt in het kader van haar dienstverlening uw gegevens vast en gebruikt deze voor meerdere doeleinden. Uw gegevens worden gebruikt voor het verwerken van de persoonsgebonden informatie om een rapport te leveren die is afgestemd op uw individuele situatie. Bovendien wordt het Kentekenscan.nl rapport direct online aan u verstrekt, en houden we u op de hoogte van de producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde derden. De informatie wordt ingezet voor het opstellen van klantprofielen, ter ondersteuning van de strategievorming, voor het verzamelen van statistische bezoekersgegevens van Kentekenscan.nl en voor bredere industrieonderzoeken. OMG/Netdirect verwerkt uw gegevens op basis van de grondslag Toestemming.

Website
Kentekenscan.nl houdt algemene gegeven bij met betrekking tot het bezoekersgedrag. Dit gebeurt via eigen statistieken alsmede via Google Analytics en Hotjar. Het doel van het volgen van dit gedrag is om de website te kunnen optimaliseren naar de wensen van de bezoeker. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van zogenaamde cookies, welke eveneens worden ingezet om uw gebruikersgemak te optimaliseren. Dit zijn eenvoudige kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst en waarin gegevens worden opgeslagen met betrekking tot uw bezoekgedrag. Deze cookies worden o.a. gebruikt om laatst bekeken pagina’s bij te houden. Naast eigen cookies wordt tevens een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen maar alleen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Indien gewenst kunt u via uw browser de acceptatie van cookies uitschakelen. Dit heeft echter wel als gevolg dat bepaalde gekoppelde functionaliteiten niet meer werken op de site. Het merendeel van de functionaliteiten zal echter ook zonder cookies goed blijven werken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van deze informatie. Cookies en pixeltags worden gebruikt om geaggregeerde gegevens te verzamelen met betrekking tot het verkeer op en de interactie met de website, zodat wij trends kunnen vaststellen en statistische gegevens kunnen verkrijgen om de website te verbeteren.


Informatie over gegevensverwerking
In het kader van de dienstverlening legt Kentekenscan.nl gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik van de diensten van Kentekenscan.nl en in deze privacy statement genoemde derden. De volgende gegevens kunnen vastgelegd worden:
Naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer, IBAN rekeningnummer, IP-adres en kenteken. En/of eventuele overige zaken die wettelijk vereist zijn of waarvoor u zelf toestemming heeft gegeven.


Uitwisseling van gegevens
Voor de correcte verwerking van persoonsgegeven kan Kentekenscan.nl deze data delen met derden. Dit gebeurt op basis van een verwerkersovereenkomst. Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:
• Vinacles (partner die zorgt voor de gegevens uit de databank op basis van het ingevulde kenteken)
• Bedrijven die deel uitmaken van of gelieerd zijn aan Online Marketing Group
• Initworks B.V. Onze IT-partner die zorgt voor beveiligde en efficiënte systemen.
• Mollie B.V. (partner die ervoor zorgt dat (iDEAL) betalingen gefaciliteerd en verwerkt worden)


Beveiliging persoonsgegevens
Kentekenscan.nl zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.


Bewaartermijn persoonsgegevens
Kentekenscan.nl bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, zoals vastgesteld door de AVG, 6 maanden.


Uw privacyrechten
U kunt uiteraard te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken. Dit kunt u schriftelijk doen, maar dit kan ook via de website van Kentekenscan.nl.


De nieuwsbriefuitschrijving kan gemakkelijk worden geregeld via de afmeldlink in de nieuwsbrief of door contact op te nemen via de contactpagina op onze website. Schriftelijk kunt u zich richten tot het volgende adres:

OMG/Netdirect B.V.
Atoomweg 63
3542 AA Utrecht

Kentekenscan.nl zal zo snel mogelijk (in ieder geval binnen twee weken) op uw verzoek reageren.
Kentekenscan.nl heeft in het kader van de nieuwe privacyrichtlijnen van de AVG een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen die het proces bewaakt. De Functionaris Gegevensbescherming is te allen tijde beschikbaar voor aanvullende vragen via privacy@omg.nl.


Informatie en inzage: U heeft het recht om te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij vertellen u graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: Wanneer u denkt dat wij incorrecte gegevens van u hebben, kunt u ons dit laten weten. Wij zullen uw gegevens dan aanpassen.

Vergetelheid: De persoonsgegevens die wij van u hebben, kunt u door ons laten verwijderen. Het kan wij deze gegevens dan voor andere doeleinden (zoals administratie of ontdubbelen) nog wel moeten verwerken.

Beperking: Denkt u dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken? Dan kun u die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een bezwaar indienen. Gaat het om marketingdoeleinden? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht binnen de AVG om uw persoonsgegevens over te laten overdragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mails. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.


Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Informatie over gegevensverwerking
Op de website en mogelijk ook via andere kanalen van Kentekenscan.nl treft u website aan naar andere websites. Kentekenscan.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang van uw gegevens door de externe partijen waar wij u naar doorverwijzen. Raadpleeg hiervoor het privacy statement van deze betreffende partijen.


Wijzigingen privacy statement
Kentekenscan.nl behoudt zich het recht voor om het privacy statement aan te passen indien daar aanleiding toe is. Dergelijke wijzigingen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang worden doorgevoerd. Wij raden u dan ook aan om dit privacy statement regelmatig te bekijken om volledig op de hoogte te blijven.


Kentekenscan.nl maakt in haar e-mails gebruik van meetpixels voor analystische doeleinden.

© 2024 Kentekenscan.nl.
Alle rechten voorbehouden.